Oczyszczalnie tunelowe

Instalacja oczyszczalni składa się z dwóch etapów: podczyszczania beztlenowego (procesy separacji i dekantacji ścieków, fermentacja osadu z częściowym upłynnieniem, z udziałem bakterii beztlenowych zachodzą w osadniku gnilnym lub separatorze tłuszczu), Tunele filtracyjne wykorzystywane są w drugim etapie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach drenażowych. Są one atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego rozsączania ścieków wykonywanego z rur.