Witamy na naszej stronie!

W firmie Eko-Domek pracują ludzie z wieloletnim stażem, doświadczeniem i praktyką. Działamy w branży ekologicznej – ochrona środowiska, głównie są to przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Oferta

Promocje

Oczyszczalnia drenażowa

od 1950 zł
Zobacz więcej

Oczyszczalnia biologiczna

od 5105 zł
Zobacz więcej

Oferta

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – to zespół urządzeń służących do neutralizacji ścieków wytwarzanych w domu lub małym zgrupowaniu domów.

Warunkiem prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni jest jej umiejętna obsługa, polegająca na następujących czynnościach: okresowa kontrola składu odpływu, ewentualnie indeksu osadu czynnego, odpowiednio regulacja natlenienia i uzupełnianie kultur mikroorganizmów, usuwania osadu i kożucha z osadnika dwa razy do roku.

Problem unieszkodliwiania ścieków odprowadzanych z domów regulowany jest Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodnie z § 11 ust. 5 ustawy, ścieki pochodzące z gospodarstwa domowego mogą zostać odprowadzone do ziemi w granicach gruntu będącego własnością wprowadzającego, przy zachowaniu następujących warunków

  • ilość ścieków nie przekracza 5 m³/dobę,
  • BZT5 ścieków jest zredukowane o co najmniej 20% a zawartość zawiesin ogólnych o 50% w wyniku wstępnego oczyszczenia,
  • miejsce wprowadzania ścieków oddziela od poziomu wodonośnego warstwa gruntu miąższości co najmniej 1,5 metra.
Czytaj więcej

O firmie

Naszym celem jest rozwiązywanie problemów gospodarki ściekowej na terenie całego kraju, wszędzie tam gdzie nie jest planowana sieć kanalizacyjna lub oczyszczalnia ścieków. Zajmujemy się sprzedażą oraz montażem szamb, systemów zagospodarowania wody deszczowej, przydomowych oczyszczalni ścieków:

  • przydomowych oczyszczalni tunelowych – (alternatywa dla oczyszczalni drenażowych ),
  • przydomowych oczyszczalni drenażowych,
  • przydomowych oczyszczalni biologicznych,
  • oczyszczalni osiedlowych oraz wielorodzinnych.
Czytaj więcej